PHƯƠNG PHÁP 1: MARTINGALE

*** HẠN CHẾ ***

  • Quy tắc chính là gấp đôi số tiền đầu tư sau khi bạn bị thua lỗ và chỉ giao dịch một chiều duy nhất – giao dịch đến khi sinh lời thì quay lại số tiền ban đầu Trong trường hợp này, lợi nhuận gấp đôi sẽ có thể vừa bù đắp cho khoản lỗ trước đó và làm cho giao dịch của bạn hoàn vốn và sinh lời.
 

Tiền xuất chi: 88%

Lần 1 5 4.4
Lần 2 10 8.8
Lần 3 20 17.6
Lần 4 40 35.2
Lần 5 95 83.6
Lần 6 200 176

 

CÁCH GẤP ĐÔI TIỀN Ở PHƯƠNG PHÁP MARTINGALE

PHƯƠNG PHÁP 2: XU HƯỚNG – ĐỈNH ĐÁY – NẾN

XU HƯỚNG 1:  TĂNG

Sử dụng lệnh CALL

 

1) Đầu tiên phải xác định được xu hướng : XU HƯỚNG TĂNG – vùng đáy ở phía sau cao hơn vùng đáy trước

VÙNG ĐÁY: A – B – C

Xác định được xu hướng tăng: Ưu tiên sử dụng lệnh CALL( Ưu tiên dùng chứ ko phải là 100% phải dùng CALL)

 

 

2) Điểm vào lệnh tại những vùng đáy, có 2 loại đáy:

Đáy 1: Đáy xa – vùng đáy đã hình thành trước đó ( đã vẽ xong rồi ) Đáy A và B

Đáy 2: Đáy gần – gần nhất với cây nến đang hình thành – vùng đáy này được xác định là vùng có từ 2-3 cây nến có chân nến bằng nhau – khi nến đang tạo thành chạm về đáy này thì CALL ( không CALL khi cây nến đầu tiên chạm đáy, đợi cây 2 ) Đáy C

XU HƯỚNG 2:  GIẢM Sử dụng lệnh PUT

Đầu tiên phải xác định được xu hướng : XU HƯỚNG GIẢM – vùng đỉnh ở phía sau thấp hơn vùng đỉnh trước VÙNG ĐỈNH: A – B – C

à Xác định được xu hướng giảm: Ưu tiên sử dụng lệnh PUT ( Ưu tiên dùng chứ ko phải là 100% phải dùng PUT )

1) Điểm vào lệnh tại những vùng đỉnh, có 2 loại đỉnh:

Đỉnh 1: Đỉnh xa – vùng đỉnh đã hình thành trước đó ( đã vẽ xong rồi ) Đỉnh A và B

Đỉnh 2: Đỉnh gần – gần nhất với cây nến đang hình thành – vùng đỉnh này được xác định là vùng có từ 2-3 cây nến có đỉnh nến

bằng nhau- khi nến đang tạo thành chạm lên đỉnh này thì PUT ( không PUT khi cây nến đầu tiên chạm đỉnh, đợi cây 2 ) – Đỉnh C

PHƯƠNG PHÁP 3: KẾT HỢP PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG MT4 STOCHASTIC

– Ở khu vực quá bán, đường màu xanh %K cắt lên đường màu đỏ %D: tín hiệu CALL

  • Ở khu vực quá mua, đường màu xanh %K cắt xuống đường màu đỏ %D: tín hiệu PUT

– Ở khu vực quá bán, đường màu xanh %K cắt lên đường màu đỏ %D: tín hiệu CALL

–    Ở khu vực quá mua, đường màu xanh %K cắt xuống đường màu đỏ %D: tín hiệu PUT

  • Kết hợp yếu tố đỉnh đáy, nến và tất cả các đường Stochastic : ra được điểm CALL HỢP LÝ –
    • Kết hợp yếu tố đỉnh đáy, nến và tất cả các đường Stochastic : ra được điểm PUT HỢP LÝ

Vẫn có những đoạn kết hợp bị sai.

 

Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây:
https://binaryvn.com/huong-dan-dang-ky-nap-va-rut-tien-tai-ggbinary-quyen-chon-nhi-phan/

Tải về tài liệu hướng dẫn giao dịch : 

Link mở tài khoản giao dịch: http://bit.ly/binaryvndotcom
Link Group hỗ trợ : https://www.facebook.com/groups/binaryVNcom/
Link fanpage: https://www.facebook.com/1822805761146293
★☆★ SUBSCRIBE KÊNH Youtube: BinaryVNdotcom- Kiếm Tiền Mỗi Ngày

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here