Học thực chiến chính là học cách kiếm tiền! Đây là tôi !

0
597

Link mở tài khoản giao dịch: http://bit.ly/binaryvndotcom
Link Group hỗ trợ : https://www.facebook.com/groups/binaryVNcom/
Link fanpage: https://www.facebook.com/1822805761146293
★☆★ SUBSCRIBE KÊNH: BinaryVNdotcom- Kiếm Tiền Mỗi Ngày

1( BinaryVN ) Chia sẻ video thực chiến ngày 02/07/2018 giao dịch trên sàn GGBINARY

* Phân tích sóng D (D-wave Analysis)
* Các dự báo biên độ ngày (Daily Range Projections) Chỉ báo DeMarer (DeMarker Indicator)
Vùng giá giao nhau (Price Intersector)
* Thiết lập giá (Price Setup)
* Chỉ số mở rộng biên độ (Range Expansion Index (REI) Dãy liên tục (Sequential)
Các giới hạn phá vỡ TD (TD Breakout Qualifiers)
* Đường cầu TD (TD Demand Line)
* Tỷ lệ quyền chọn theo đồng đô-la TD (TDTD Dollar Rated Option Ratio) Đường phá vỡ TD (TD Line Breakout)
* Đường giá trị TD (TD Line Value) Các đường TD (TD Lines)
* Chỉ số điểm cực cao mới – cực thấp mới TD (TD New High-New Low Index) Các điểm TD (TD Points)
* Các điểm giá TD (TD Price Points)
* Các dự báo giá TD (TD Price Projector) Cung hồi quy TD (TD Retracement Arc)
Giới hạn hồi quy TD (TD Retracement Qualifier) Đường cung TD (TD Supply Line)
Các điểm cung TD (TD Supply Points) Các điểm cung TD (TD Supply Points)
Link youtube cho AE cập nhật : youtube chính thức
ẤN VÀO ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TẠI ĐÂY NHÉ 


Đối với các nhà kinh doanh thực hiện giao dịch hàng ngày, thật khó mà bỏ qua được một vài kỹ thuật, chỉ báo hoặc nguyên tắc do DeMark xây dựng. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here