9.6 C
Paris
Tuesday, November 13, 2018
Home Tài Liệu Phương Pháp Giao Dịch

Phương Pháp Giao Dịch

Phương pháp xác định đường xu hướng chuẩn xác ?

ĐƯỜNG XU HƯỚNG (TREND) Đường xu hướng là đường được vẽ đi xuyên các điểm phía trên hoặc phía dưới giá. Chúng được sử dụng...

Nên Giao dịch Binary Option vào giờ nào trong ngày?

Phần lớn các Trader BO sẽ giao dịch theo khung thời gian ngắn hạn chứ không nuôi lệnh dài ngày như bên chứng khoán hay...

Recent Posts